Koolitaja Tiit Valm

Korraldaja: Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon

Kontaktisik: Indrek Rand EMPA koolitusjuht

Registreerimine: info@royalvisio.com
info +372 5360 7854

Partner: RoyalVisio

Hind 1066,00 EUR/in. Sisaldab koolitust, toitlustust, kohvipause

Kursuse eest tasumine toimub www.fienta.com keskkonnas vaata siin

Koolituse asukoht: Viiking SPA-HOTEL ( Sadama 15, Pärnu)

Kursus toimub viiel päeval alljärgnevatel kuupäevadel:

02. mai/04. mai/15. mai/22. mai/07. juuni

Koolituse info:

Sihtgrupp: Kõik inimesed, kes peavad korraldama ajutiste meeskondade tööd st meeskondi, kes igapäevaselt töötavad erinevates üksuste, organisatsioonides. Sageli inimeste ametinimetus või ka ajutist rolli ei nimetata projektijuhiks, aga sisuliselt nad seda teevad. Oodatud on nii suurte kogemustega ajutiste meeskondade juhid, kes reeglina saavad sellelt koolitustel kõige rohkem, tänu just oma senisele kogemusele. Alustavad juhid saavad selge struktureeritud tegevusjuhised. Inimesed, kes soovivad sooritada Eesti projektijuhi kutse või IPMA rahvusvahelise projektijuhi kutse.

Koolituse eesmärk: 

 • Struktureeritud ülevaade projektipõhisest juhtimisest;
 • Süsteemne arusaam projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
 • Anda hulga töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
 • Oskus jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni;

I OSA
PROJEKTIJUHTIMINE

Kuidas korraldada head koostööd.
Sihtgrupp: Kõik inimesed, kes peavad korraldama ajutiste meeskondade tööd st meeskondi, kes igapäevaselt töötavad erinevates üksuste, organisatsioonides. Sageli inimeste ametinimetus või ka ajutist rolli ei nimetata projektijuhiks, aga sisuliselt nad seda teevad. Oodatud on nii suurte kogemustega ajutiste meeskondade juhid, kes reeglina saavad sellelt koolitustel kõige rohkem, tänu just oma senisele kogemusele. Alustavad juhid saavad selge struktureeritud tegevusjuhised.

Koolitusel käsitletavad teemad: 

Projekti teostamise kompetentsid

ÜLDOSA

 • Mis on projekti edukus ja mis on projektijuhtimise edukus?
 • Projekti elutsükkel
 • Ootused projektijuhile ja ootused meeskonnale
 • Milline on vastutus projektitöös

PROJEKTI ETTEVALMISTUS

 • Kuidas käib projekti ettevalmistus. 
 • Miks kindlasti on vaja kaasata erinevate huvigruppide esindajad

TÖÖKORRALDUSLIK PLANEERIMINE

 • Teostus ja koostööplaani koostamine.
 • Planeerimise põhimõtted ja tööriistad.
 • Planeeritavate tööde määratlus.
 • Kuidas panna inimesi vastutama?
 • Töö tulemuse formuleerimine ja kokkulepeteks vajalikud määratlused – lõpptulemus, mõõdikud ja kontrollimeetodid.
 • Määramatuse arvestamine planeerimisel.
 • Kuidas hinnata normeerimata töö kestvust?
 • Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud?
 • Mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades keskkonna töökorraldust?
 • Mis on projekti ajaline kestvus?
 • Ajavaru loomine.
 • Kvaliteedisüsteemid ja projekti kvaliteetjuhtimine.
 • Kommunikatsiooni planeerimine ja juhtimine.
 • Kuidas luua toimiv infoliikumine inimeste vahel, kes kuuluvad erinevatesse organisatsioonidesse ja meeskondadesse?
 • Kuidas saada õigeaegset infot? Riskide hindamine.

PROJEKTI TEOSTAMINE.

 • Igapäevane tegevuse koordineerimine, probleemide lahendamine, muutuste juhtimine, kontrollimine.
 • Projekti edenemise mõõtmine.
 • Mida vaja erinevatel huvigruppidel teada projekti kohta? Projektikoosolekud. Kuidas läbi viia, mida arutada, mida otsustada.
 • Muutused projektiplaanis. Kuidas teha muutusi?
 • Kuidas kokku leppida ja ka kokkulepped vormistada?

PROJEKTI LÕPETAMINE

 • Projekti analüüs. Mida ja kuidas analüüsida koos all töövõtjatega? Mida peaks analüüs sisaldama?

MITME PROJEKTI SAMAAEGNE JUHTIMINE.

KOKKUVÕTE

II OSA
MEESKONNA JA ENESE JUHTIMINE PROJEKTIKESKKONNAS

Mis teeb projektijuhist aktsepteeritud liidri projektiga seotud huvigruppides.

Koolitusel käsitletavad teemad: 

 • Projektijuhtimise edukus
 • Huvipooled
 • Huvipoolte juhtimine, kommunikatsiooni juhtimine erinevate huvipooltega.
 • Muudatuste juhtimine.
 • Muudatuste juhtimine, indiviidist tulenev muudatusele vastuseis, organisatsioonist.
 • tulenevad vastuseisud, inimeste muutuse omaksvõtmise 7 sammu.
 • Info ja dokumentatsiooni juhtimine.
 • Kommunikatsiooni juhtimine.
 • Takistavad tegurid, kommunikatsiooni juhtimine, kiire tagasiside meeskonna liikmetega.
 • Inimeste juhtimise kompetentsid.
 • Usalduse loomine.
 • Kuidas toime tulla erinevate inimestega.
 • Kellega eelistame koos töötada,
 • Käitumise mõjurid.
 • DiSC mudel, kuidas tajume keskkonda,
 • Võimalikud ohud käitumistüübi määramisel,
 • Kuidas teisi mõista.
 • Suhtlemise strateegiad erinevate inimtüüpidega.

Liidri rolli täitmine

 • Juhtimisstiilid, situatiivne eestvedamine.
 • Meeskond Meeskonnatöö, grupidünaamika arvestamine.
 • Panustamine ja motiveerimine.
 • Pingete ja väsimuse leevendamine.
 • Avatus.
 • Loovus.
 • Konsulteerimine.
 • Läbirääkimised.
 • Kriiside lahendamine, konflikti ja kriisi haldamine.
 • Väärtuste mõistmine.
 • Eetilisuse tagamine.
 • Perspektiivi kompetentsid.
 • Projektipõhise keskkonna juhtimine/loomine.
 • Projekti portfelli juhtimine.
 • Alalise organisatsiooni seoste haldus projekti organisatsiooniga.
 • Süsteemide, toodete, tehnoloogia juurutamine ja arendamine.
 • Personalijuhtimine.
 • Tervise, turvalisuse, ohutuse ja keskkonnahoiu tagamine.
 • Finantseerimise korraldamine Bilanss, kasumiaruanne, põhivara arvestamine, koostöö finantsarvestusega.

III OSA
JURIIDIKA PROJEKTIJUHILE

Koolitusel käsitletavad teemad: 

 • Mis on õigus ja mis on leping
 • Mis on õigus, mis on leping, lepingu vormid, mis leping on projektijuhtimise leping, lepingud projektis.
 • Lepingu elukaar
 • Lepingu ettevalmistus, lepingu täitmine, millal leping lõppeb, lepingu muutused.
 • Erimeelsused ja vaidlused
 • Probleemid lepingu täitmisega, kahju ja vastutus, sanktsioonid, milline näeb välja üks kohtuvaidlus.
 • Muud seonduvad küsimused
 • Tööõigus, töövõtulepingu ja töölepingu vahe, konfidentsiaalsus, infoturve.

Registreerin koolitusele:

Osalejaid: 1