Projektijuhtimine ehituses

24.03.2023

Kestvus 09:00–12:20

Koolitaja Tiit Valm

Korraldaja: Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon

Kontaktisik: Indrek Rand, EPMA koolitusjuht

Partner: RoyalVisio (Hermesco OÜ)

Hind 58 EUR/in.

Koolituse asukoht: Viiking SPA-HOTEL

Seminari eest tasumine www.fienta.com keskkonnas – siit

Käesolev programm keskendub eelkõige koostöö korraldusele ehitusprojektides, et vähendada ajakadusid ja tõsta kogu projekti kasumlikkust.

Sihtrühm:

Projektijuhid, objektijuhid ja tööjuhid. Kõik kelle ülesanne on ehitusprotsessis kindlustada tööde õigeaegne ja kvaliteetne teostamine.

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on anda lühiülevaade projektijuhi/objektijuhi võimalustest tõsta ehituse tööviljakust.

Koolitusele on oodatud

Ehituse projekti- ja objektijuhid, kes on vastutavad koostöö eest projektis tervikuna kui ka ehitusplatsil.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • teadmise, kuidas töökorraldusega on võimlik ehituse kasumlikkust tõsta
 • teadmine kuidas luua projektiplaanist igapäevane töövahend, mis näitab tulevikku;
 • on leitud võimalusi oma töö tõhustamiseks;

PROGRAMM

 • Projekti protsessi läbiviimine
 • Projektijuhtimise tänased trendid
 • Projekti edukus
 • Mis teeb projekti edukuse saavutamise keeruliseks
 • Projektijuhi/objektijuhi roll
 • Kuidas kindlustada, et töö teostajal oleks selge ja täpne tööülesanne
 • Töökorraldusliku plaani koostamine
 • Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud
 • Igapäevane tegevuse koordineerimine
 • Muutuste juhtimine
 • Projekti lõpetamisega seotud tegevused
 • Koolituse kokkuvõte